Nyhetsbrev
1 min read

Mycket av det vi älskar är hotat

Den biologiska mångfalden är hotad i Sverige, Europa och världen. Sex av tio arter och 80 procent av naturtyperna som ska rapporteras till EU inom ramen för art- och habitatdirektivet bedöms hotade. Mest hotade är bland annat våra pollinerande vänner fjärilarna och deras älsklingsmiljö gräsmarkerna. Att den biologiska mångfalden är under hot är så klart även ett hot mot dig. Så till alla som försvarar och stödjer fördämda vattendrag, upptrålad fisk, konventionellt skogsbruk och kemikalieberoende jordbruk – det är dags att tänka om. Det aningslösa livet har nått sitt slut, vi befinner oss på randen till den sjätte massutrotningen av arter, denna gången är det du och jag som är orsaken. Bilden är fångad på Alntorps ö i Norasjön och det får en att tänka: vem blir jag när marken inte längre skuggas fjärilsvingar?

Läs hela rapporten på Naturvårdsverket.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev
Bakom kameran, nyheter och erbjudanden. Max ett brev per månad.